9.4.2020

ASIAKASPALVELUVASTAAVA

Niina Lyytinen on aloittanut työnsä KUMONI:lla asiakaspalveluvastaavana.

Hänet tavoittaa puhelimitse ja sähköpostitse.