2.12.2021

KUMONIlla työnjohtaja on moderni ja rohkea käytännön osaaja

Kuopiolainen Ari Karhapää on toiminut KUMONIlla työpäällikön roolissa erilaisissa rakennuttamistehtävissä vuodesta 2016 lähtien. Teknillisestä oppilaitoksesta työnjohdon insinööriksi valmistunut ja Kuopiossa koko työuransa tehnyt Karhapää on ennen KUMONIlle tuloaan toiminut vastaavana työnjohtajana suurissa hankkeissa sekä työpäällikön tehtävissä ja rakennuttamisen projektipäällikkönä kansainvälisissäkin konserneissa. Tämä muutakin kuin tahkoa kiertänyt ammattilainen osaakin arvostaa juuri KUMONIssa vallitsevaa matalaa hierarkiaa.  

‒ Olen tyytyväinen, että aikanaan siirryin KUMONIn kaltaiselle pienemmälle toimijalle. KUMONIn toimitusjohtaja Pasi Pitkäsen ja KUMONI Oy Etelä-Suomen toimitusjohtaja Tomi Niemisen kanssa on aina ollut helppo ja nopea kommunikoida suoraan ja ilman välikäsiä. Olemme hioneet toimintamallia ja työkaluja ja poistaneet siitä sellaista usein isoja toimijoita vaivaavaa turhaa byrokratiaa, joka saattaa haitata työnjohtajaa tai työmaapäällikköä, Karhapää kertoo. 

Työpäällikkö ja työnjohto näkevät kokonaisuuden kehittäen sitä kaiken aikaa

KUMONIssa työnjohtaja on henkilö, joka ratkaisee haasteita ja kehittää uusia toimintamalleja ennakkoluulottomasti ja luovasti. Rohkeus ja kyky suoraan ja selkeään kommunikaatioon ovatkin avainominaisuuksia toiminnan henkilölle, joka hierarkkisuuden sijaan uskoo moderniin tapaan tehdä yhdessä laatua ja tyytyväisiä asiakkaita. 

‒ Työnjohtajalle on eduksi, jos häneltä löytyy käytännön kokemusta itse rakennustyöstä. Itse olen kokenut työni kannalta on tärkeäksi sen, mitä olen tehnyt ennen tekusta saamaani teknillistä koulutusta, sillä sen pohjalta voin ymmärtää, mistä kaikesta laadukas työkokonaisuus rakentuu. Tässä työssä pitää olla tarkka ja valvoa, että sovitut asiat tulevat tehdyksi. Kaiken lähtökohta on kuitenkin se, että osaa kommunikoida rauhallisesti ja kuunnella niin asiakasta, työntekijää kuin aliurakoitsijoitakin, selventää Karhapää.

Työnjohtajan tehtävä on vaativa, ja jaksamisesta on pidettävä huolta. Karhapää kertookin liikkuvansa luonnossa pyöräillen ja hiihtäen sekä nauttimalla kalastamisesta. KUMONIlla on lähtökohtaisesti hyvin säännölliset työajat ja ylitöitä pyritään välttämään myös johdon tasolla. Työpaikalla näkyvät yrityksen taustalla vaikuttavat perheyrityksen arvot ja samalla myös piinkovat laatukriteerit. KUMONIlla on käytössä sertifioitu 9001-laatujärjestelmä, joka on rakennettu käytännönläheiseksi työkaluksi työnjohdolle. Laatujärjestelmä varmistaa osaltaan laadukkaan lopputuloksen.

‒ Työnjohtajan tulee nähdä kokonaisuus ja kehittää sitä kaiken aikaa. Tämä tarkoittaa, että kehityskohteet mietitään huolellisesti, ja niissä osataan nähdä ratkaisu laajempaan kokonaisuuteen. Joskus pitää jättää arastelu ja heittää hurja idea ilmoille. Hyvin sellaisista on yrityksen johdossa otettu minulta koppia, Karhapää kiittelee.

Itsenäinen vastuunkantaja vaikuttaa työhönsä ja etenee urallaan

KUMONIn toimitusjohtaja Pitkänen tunnetaan yrityksen sisällä työntekijöihinsä luottavana osaajana, joka uskaltaa antaa vapautta ja vastuuta. 

‒ Ari on tehnyt kunnioitettavan uran, ja työskenneltyään meillä nyt kuuden vuoden ajan vastaa hän hyvinkin itsenäisesti KUMONIn Kuopion toiminnasta. Tämä osoittaa, että kun on halukas ja kyvykäs ottamaan vastuuta ja itsenäisesti tekemään päätöksiä, pystyy meillä vapaasti vaikuttamaan työhönsä ja etenemään urallaan. Meillä pärjää aikaansaava, kommunikaatiokykyinen ja itseensä luottava henkilö, summaa Pitkänen. 

‒ Myös meillä Etelä-Suomen päässä on hyvät etenemismahdollisuudet, ja noheva osaaja etenee työnjohtajaksi ja työpäälliköksi hyvissä käsissä ja hyvin suunnitelluissa projekteissa, lupaa yrityksen Etelä-Suomen toimitusjohtaja Nieminen.

KUMONIlla arvostetaan osaajia. Yritykseen rekrytoitavat työnjohtajat saavatkin johdon tuen lisäksi aina huolellisen perehdytyksen ja tarvittaessa myös koulutuksia. Yritys esimerkiksi ostaa työnjohtajille tarvittaessa työn ohessa suoritettavan Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RETin tai muita tarvittavia koulutuksia.

Tule työnjohtajaksi tai työmaamestariksi Helsinkiin ja Turkuun

KUMONI hakee parhaillaan vastaavia työnjohtajia, työmaamestareita ja sisävalmistusvaiheen työntekijöitä pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Jos kiinnostus parempaa työpaikkaa kohtaan heräsi, tai tiedät jonkun, joka istuisi toimintamalliimme, neuvoo KUMONIlla työhönsä tyytyväinen Ari Karhapää olemaan nyt yhteydessä KUMONI Oy Etelä-Suomen toimitusjohtaja Tomi Niemiseen.

‒ Tomi on mainio tyyppi, ja häneen kannattaa olla yhteydessä soittamalla. Ennen luuriin tarttumista lähetä Tomille kuitenkin ensin lyhyt henkilöesittely, jossa kerrot itsestäsi ja osaamisestasi. Kerro tiiviisti oma työ- ja koulutushistoriasi, eli mitä olet tehnyt, mistä asioista vastannut ja vaikkapa se, millaisia ohjelmistoja hallitset. Suosittelijat ja työtodistukset voit myös liittää mukaan. Sitten vain posti Tomille, ja seuraavana päivänä voit soitella perään!

Täällä voit tutustua tarkemmin KUMONIin yrityksenä sekä nyt täytettäviin positioihin.

Ota yhteyttä Tomiin

puhelin: 050 512 2400

sähköposti: tomi.nieminen@kumoni.fi