21.12.2021

KUMONI ottaa käyttöön L&T:n Hiilineutraalin jätehuollon

Meillä KUMONIlla vastuullisuus tarkoittaa konkreettisia tekoja. Olemme marraskuun alusta ottaneet käyttöön kumppanimme Lassila & Tikanojan Hiilineutraali jätehuolto -palvelun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jätehuollostamme syntyvä hiilijalanjälki mitataan, ja päästöt kompensoidaan Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla. Kompensoimme myös koko vuoden 2021 päästöt.

Jätehuollon päästöt aiheutuvat pääosin jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. L&T on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja aktiivisia toimenpiteitä kuljetustensa päästöjen vähentämiseksi muun muassa reittioptimointia parantamalla, kuljettajien ajotapaa kehittämällä, monilokeroautoja lisäämällä sekä siirtymällä vähäpäästöisempään kalustoon. Lisäksi L&T:n omilla kierrätyslaitoksilla käytetään vihreää sähköä, mikä pienentää jätemateriaalien käsittelyn hiilijalanjälkeä.

Kaikkia jätehuollon päästöjä ei kuitenkaan pystytä täysin poistamaan, joten loput päästöt kompensoidaan Hiilineutraali jätehuolto -palvelun kautta tukemalla sertifioituja metsityshankkeita. Näin jätehuoltomme hiilijalanjälki on nyt ja tulevaisuudessa pyöreä nolla!

– Sanotaan, että vastuullisuus alkaa siitä, mihin laki loppuu. Me KUMONIlla kannamme kortemme kekoon tässä tärkeässä työssä. Tahdomme olla vastuullinen toimija, joka huomioi toiminnassaan niin ihmiset, ympäröivän yhteiskunnan kuin ympäristönkin, kommentoi toimitusjohtaja Pasi Pitkänen nyt käynnistynyttä yhteistyötä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pasi Pitkänen, KUMONI Oy
p. 050 529 3750